دریافت مشاوره رایگان 989128455002+
982122662201+

ناباروری

هر زن می خواهد در زندگی خود مادر باشد با این حال، برخی از زنان هستند که دچار بارداری دشوار می باشند و در بسیاری از موارد از سقط جنین رنج می برند این مشکلی است که به نام ناباروری شناخته میشود.ناباروری زنان

ناباروری زنان وضعیتی است که با وجود تلاش در طول یکسال قادر به بارداری نیستند ، مشکلی که در حال افزایش است و امروزه ناباروری بیشتر شایع است.

پکیج های پیشنهادی

برخی پزشکان