دریافت مشاوره رایگان 989128455002+
982122662201+

دکتر محمدرضا فروتن

  • دکتر محمدرضا فروتن - گردشگری سلامت سورن طب رازی
دکتر محمدرضا فروتن
متخصص وجراح چشم شبکیه
تهران

دکتر محمدرضا فروتن

استاد یار سابق دانشگاه تهران. سابقه 30 سال معالجه و جراحی چشم. در بیمارستان فارابی . موسس اولین کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی در ایران. سابقه 22 سال مسول فنی کلینیک . مسول اورژانس و بیماریهای اورژانسی بیمارستان فارابی .و معالجه ودر مان هزاران بیمار شبکیه و لیزر . فعال در در مان بیماران عراقی در 10 سال گذشته.